Axel Moonshine
Tijdens zijn lange zwerftochten door de ruimte raakte Axel geobsedeerd door het raadsel van de droom. Wie een droom heeft gehad, merkt bij het ontwaken vaak dat hij zich van de droom weinig meer kan herinneren, op enkele brokstukken na, een handvol puzzelstukjes, die geen duidelijke onderlinge samenhang vertonen. Maar wat de dromer zich herinnert staat hem zo levendig voor de geest alsof het écht gebeurd is. Hoe komt het, zo vroeg Axel Moonshine zich af, dat men zich iets herinnert dat niet gebeurd is? Wat als de beelden die we in onze dromen zien,signalen zouden zijn van een andere wereld, die onze geest opvangt? De eerste stap tot de ontrafeling van het raadsel was de bouw van een apparaat waarmee dromen konden worden vastgelegd en later door middel van holografische projektie zichtbaar gemaakt konden worden, DE DROOMVERTALER! Hiermee overtrad Axel een van de belangrijkste regels van het Gilde. Om onopgehelderde redenen was het ten strengste verboden 'De poorten van de slaap' te overschrijden. Eén van Axels vijanden binnen de kring der bemiddelaars was er achter gekomen waar Axel aan werkte. Hij liet één van diens 'droombanden' stelen en speelde die door aan de voorzitter van het Gilde. Hoewel deze een zwak voor Axel had, was hij door dit overtuigende bewijsmateriaal gedwongen zijn banvloek over hem uit te spreken:'Moge zijn lichaam vergaan en de herinnering aan zijn bestaan voor altijd uit het geheugen van het universum worden gewist!'

Musky
Op zijn zwerftochten door de ruimte wordt Axel vergezelgd door Musky, een kind nog naar het schijnt. Maar - zoals altijd - de schijn bedriegt. Musky is de kroonprins van de Eternauten, een volk dat over het vermogen beschikt niet ouder te worden wanneer ze dat niet willen en zelf te kunnen kiezen of ze man of vrouw worden als ze de tijd rijp achten voor die keuze. Honderd jaar geleden heeft Musky besloten voorlopig niet ouder te worden dan de dertien jaar die zij telde en de ruimte in te trekken op zoek naar een volwassene die haar van het nut van het volwassen-zijn zou kunnen overtuigen, Wellicht is Axel Moonshine die volwassene...

De Zilveren Dolfijn